100% NATURAL

O NÁS

Jedným z našich najvzácnejších prírodných zdrojov je pôda, ktorá je základom a prvým článkom potravinového reťazca, nevyhnutného pre výživu zvierat, ale aj ľudí. Preto je veľmi dôležitá kvalita je obhospodarovania a jej ochrana. Uplatňovanie nevhodných poľnohospodárskych postupov môže viesť k degradácii a znečisteniu pôdy, môže mať tiež nepriaznivé účinky na životné prostredie, ale aj na klimatické zmeny. Človek svojou činnosťou narúša nielen kvalitu životného prostredia, ale aplikáciou množstva chemických prostriedkov kontaminuje pôdu rôznymi toxickými látkami, ktoré sa v rámci spracovania produktov dostávajú do celého potravinového reťazca a tým priamo ohrozujú aj zdravie človeka.

Kvalita jednotlivých článkov potravinového reťazca by mala byť poslaním pre každého, ktorý svojou činnosťou vplýva na kvalitu a zloženie pôdy, krmív a tým aj na kvalitu produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Produkty HUMAC sú svojím zložením účinné prírodné látky s vysokou koncentráciou huminových kyselín, získaných z leonarditu bez ďalšieho chemického spracovania. Naše výskumy od 90. rokov sú zamerané na využitie týchto prírodných látok na obnovu a zvýšenie úrodnosti poľnohospodárskej pôdy, na zníženie používania minerálnych hnojív, na zdravšie hospodárske zvieratá bez antibiotík a na ochranu životného prostredia.

Cieľom našej práce je zdravý potravinový reťazec, výroba potravín bez toxínov a zlepšenie životného prostredia.

Ponúkame poľnohospodárom a chovateľom možnosť dosiahnutia efektívnej rastlinnej a živočíšnej výroby, šetrnej k životnému prostrediu a prispôsobenej rastúcemu dopytu po prírodných ekologických produktoch.

PRODUKTY

- Vysoký obsah huminových kyselín -

- Takmer všetky v prírode sa vyskytujúce mikro a makroelementy v chelátovej väzbe -

- Prírodný pôvod bez ďalšieho chemického spracovania -

- Dôraz na kvalitu výroby a možnosť použitia v ekologickej výrobe -

- Ekonomický prínos v rastlinnej a živočíšnej výrobe -

- Priaznivý vplyv na životné prostredie -

- Cenová dostupnosť -

Poľnohospodárstvo – rastlinná výroba

 • Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
 • Ochrana proti erózii a degradácii poľnohospodárskej pôdy
 • Náhrada organického hnojenia
 • Zníženie spotreby minerálnych hnojív
 • Navýšeni e výnosov a zvýšenie ziskovosti

Chov zvierat

 • Detoxikácia organizmu
 • Predchádzanie poruchám zdravia a zvýšenie imunity
 • Zvýšenie využitie živín z krmiva
 • Zníženie úhynov
 • Zvýšenie produkcie a ziskovosti chovov

Životné prostredie

 • Viazanie toxických látok, ťažkých kovov a pesticídov
 • Zadržiavanie vody v pôde
 • Zabraňovanie nitrifikácie
 • Čistenie odpadových vôd
 • Sanácia zamorených pôd

KONTAKTY

HUMAC, s.r.o.

Werferova 1, 040 01 Košice

+421 918 565 186
humac@humac.sk
www.facebook.com/humac.sk
www.instagram.com/humacsk

Predaj

Navštívte náš eshop

www.zdrava-farma.sk alebo www.zdravy-milacik.sk

a zakúpte si naše výrobky.

Kontaktný formulár

* Povinné údaje

Pripravujeme...

Zavrieť